ຊ່ອງທາງການຕື່ມເງິນ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ

ຕຶ່ມເງິນ ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ເບິ່ງຂໍ້ມູນ
ຊິມດຽວ ທ່ຽວທົ່ວໃຈໄປທົ່ວໂລບໍລິການໂທຂ້າມແດນອັດຕະໂນມັດ IR
ໂທຕ່າງປະເທດ ສຽງແຈ້ງ ຕິດໄວ ໂທໄກໄດ້ທົ່ວໂລກ ບໍລິການໂທໄປຕ່າງປະເທດ
ເພງລໍສາຍ ບອກຄວາມຮູ້ສຶກໂທເລີຍ 5858 ສະຫມັກ/ປ່ຽນເພັງລໍສາຍ
ອີກຂັ້ນຂອງການໂທສຽງແຈ້ງສຸດ ລະດັບ 4G HD Voice ບໍລິການ VoLTE
ສະດວກໃຊ້ງ່າຍ ແອັບດຽວຄົບທຸກບບໍລິການບໍລິການ App M-Service
ຕື່ມເກມ ຫຼື ຊື້ບັດຕື່ມເກມດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ CODA SHOP
ວ່ອງໄວກົດໄດ້ຕາມທ່ານຕ້ອງການ ບໍລິການກົດຜ່ານໜ້າຈໍມືຖືໂທລະສັບ USSD ຄົບທຸກບໍລິການ
ບໍລິການ ອື່ນໆ ທີໜ້າສົນໃຈ