ສະດວກສະບາຍໃນການນຳໃຊ້ສາມາດໂຟນ

ເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ຕ້ອງກັງວົນວ່າຊິມຈະຕົກເຫ່ຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງຖອດເຂົ້າອອກໃຫ້ຫຍຸ້ງຢາກ

ສາມາດແອັດນຳເບີໂທລະສັບເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍເບີ ທີ່ສາມາດເລືອກໃຊ້ໄດ້ເທື່ອລະເບີ

ເມືອໂທລະສັບຂອງທ່ານເສຍ ຫຼື ຖືກລັກ ຈະບໍ່ສາມາດຖອດຊິມອອກໄດ້ຄືຊິມແບບເກົ່າ ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ທ່ານຕາມຫາໂທລະສັບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ສາມາດເອົານ້ຳເບີເກົ່າທີ່ໃຊ້ຢູ່ມາປ່ຽນເປັນ E-SIM ຫຼື ເລືອກເອົານ້ຳເບີໃໝ່ E-SIM

ມືຖື 1 ເຄືອງ ສາມາດໃສ່ e-SIM ໄດ້ສູງເຖິງ 6 ເບີ, ລວມເບີໃນຖາດຊິມແບບເກົ່າເປັນ 7 ເບີ, ແຕ່ສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ພ້ອມກັນໄດ້ ຄືເບີໃນ e-SIM ແລະ ເບີໃນຖາດຊິມແບບເກົ່າ

ໝາຍເລກທີ່ເປັນ e-SIM ສາມາດໂທອອກ ຮັບສາຍ ຫລີ້ນອີນເຕີເນັດໄດ້ຄືກັບເບີທີ່ມີແຜນຊິມແບບເກົ່າ .

Mobile

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (3rd Gen)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

Tablet

iPad Pro 11 - inch (1st Gen, 2nd Gen, 3rd Gen)

iPad Pro 12 - 9 inch (3rd Gen, 4th Gen)

iPad Air (3rd Gen, 4th Gen, 5th Gen)

iPad (7th Gen, 8th Gen 9th Gen)

iPad mini (5th Gen, 6th Gen)

Smart Watch

Apple Watch Series 8 GPS + Cellular

Apple Watch Series SE GPS + Cellular

Apple Watch Series 7 GPS + Cellular

Apple Watch Series 6 GPS + Cellular

Apple Watch Series 5 GPS + Cellular

Apple Watch Series 4 GPS + Cellular

Apple Watch Series 3 GPS + Cellular

Other Devices