ຊ່ອງທາງການຕື່ມເງິນ

ຕື່ມເງິນ
ໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ລູກຄ້າ

lao telecom

ຕື່ມເງິນໄດ້ສະດວກ

ທຸກບ່ອນ

ແອັບພິເຄຊັນ

M-Service

M-Money

M-Topup plus

ທະນາຄານ

BCEL Bank

Lao-viet Bank

K Bank

Aceleda Bank

APB Bank

JDB Bank

LDB Bank

STB Bank

Maruhan Japan Bank

Viettin Bank

Indochina Bank

ສູນບໍລິການ

ສູນບໍລິການ ລາວໂທລະຄົມ ທຸກສາຂາ ທົ່ວປະເທດ

ຮ້ານ​ສະ​ດວກ​ຊື້ ແລະ ຮ້ານອື່ນໆ

ຮ້ານ​ສະ​ດວກ​ຊື້ ແລະ ຮ້ານອື່ນໆ

ຕື່ມເງິນ

ດ້ວຍບັດເງິນສົດ

ບັດຕື່ມເງິນ (PIN)

ໂອນເງິນ

ກະເປົ໋າ (Wallet)

ຕື່ມມູນຄ່າໂທຜ່ານທະນາຄານ

ບັດຕື່ມເງິນ (PIN)

ເບີໂທລະສັບ

ເລກ Pin ບັດຕື່ມເງິນ

ສົ່ງຂໍ້ມູນ

www.laotel.com

101