ລາຄາ ເບີເອັມໂຟນ: 10,000 ກີບ

 

ຊ່ອງທາງໃຫ້ບໍລິການ

  • ຊື້ຊິມ ທີ່ສຸນບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມທົ່ວປະເທດ
  • ຊື້ຊິມອອນລາຍ ຜ່ານ shop.laotel
  • ຕົວແທນຂາຍທົ່ວປະເທດ

ບໍລິການຫຼັງການ​ຂາຍ

  • ຊື້ Sim​ໃໝ່ ​ເບີ​ເກົ່າ
  • ເບີ M Phone  ປ່ຽນ​​ເປັນ​ເບີ​ລາຍ​ເດືອນ
  • ຄ່າ​ທຳນຽມ​ເປີດ IR

Non-Stop Package

Code 568

Data Volume

70 GB

Age of use

30 Day

150,000 kip

Dial

Shop now

Code 565

Data Volume

30 GB

Age of use

30 Day

65,000 kip

Dial

Shop now

Code 567

Data Volume

47 GB

Age of use

30 Day

100,000 kip

Dial

Shop now

Code 569

Data Volume

95 GB

Age of use

30 Day

200,000 kip

Dial

Shop now