WIFI Service Areas

No

Location (Lao)

Number of Access Points

Indoor Access Points

Outdoor Access Points

1

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ( ດົງໂດກ )

68

41

27

2

ສະຖາບັນການທະນາຄານ

7

5

2

3

ວິທະຍາໄລ ແສງສະຫວັນ

4

4

4

ວິທະຍາໄລ ເຕັກນິກປາກປ່າສັກ

4

2

2

5

ວິທະຍາໄລ ຄອມເຊັນເຕີ້

6

5

1

6

ວິທະຍາໄລ ລັດຕະນະ

7

7

7

ວິທະຍາໄລ ຊັບພະວິຊາ

4

4

8

ວິທະຍາໄລ ກົດໝາຍ ( ດອນນົກຂຸ້ມ )

4

4

9

ຖະໜົນສາມແສນໄທ

9

9

10

ຖະໜົນ ປາງຄຳ

1

1

11

ຮ້ານກາເຟ ສີສະຫວາດ

1

1

12

ຖະໜົນ ແຄມຂອງ

14

14

13

ຖະໜົນ ດົງປະລານ

7

7

14

ຖະໜົນ ສາຍລົມ

3

3

15

ຖະໜົນ ມັນທາຕຸລາດ

2

2

16

ຖະໜົນ ເຈົ້າອະນຸວົງ

2

2

17

ຖະໜົນ Francios

2

2

18

ຖະໜົນ ນົກແກ້ວກຸມມານ

2

2

19

ຖະໜົນ ສີຫອມ ຫາ ຫໍຄຳ

5

5

20

ຖະໜົນ ໜອງບອນ ຫາ ປະຕູໄຊ

7

7

21

ສະໜາມບີນສາກົນ ວັດໄຕ

5

5

22

Center Point ຫອຍແຄງ

7

7

23

Center Point ສີຫອມ

2

2

24

ໂຮງໝໍ ເສດຖາ

2

2

25

ຄິວລົດເມ ສາຍເໜຶອ

2

1

1

26

ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ

3

2

1

27

ຕະຫຼາດເຊົ້າມໍ

1

1

28

ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ

2

2

29

ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ( ສາຍລົມ )

3

3

30

ແຂວງຫຼວງພະບາງ

6

6