ສິດທິພິເສດເມື່ອເປີດນຳໃຊ້ໄລຍະນີ້

ເບີຕື່ມເງິນ

  • ກົດ*121# ຫຼື ໂທອອກ 8 ຕົວເລກ ເພື່ອເປີດຮັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນລະບົບ, ຮັບມູນຄ່າໂທໃນຖັງ Balance Bonus 5,000ກີບ+500MB/30ວັນ

ເບີເນັດຊິມ

  • ກົດ*121# ຫຼື ໂທອອກ 8 ຕົວເລກ ເພື່ອເປີດຮັບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆໃນລະບົບ, ຮັບ Data 1GB/7ວັນ

106

Code 106

Data Volume

4,7 GB

Age of use

6 Day

10,000 kip

Dial

Shop now