ວິທີປ່ຽນເບີຕື່ມເງິນເປັນລາຍເດືອນ

  1. ປ່ຽນໂດຍຜ່ານເວັບໄຊ: ຈະເປີດບໍລິການໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດປ່ຽນເປັນບໍລິການລາຍເດືອນ ໃນໄວໆນີ້.
  2. ປ່ຽນໂດຍການສະຫມັກ Package: ກົດຜ່ານຫນ້າຈໍໂທລະສັບ *141*Code# ແລ້ວໂທອອກ.
  3. ບໍລິການ USSD Pop up: ສຳລັບເບີ Post paid ແລະ M Phone, Net sim, *5757#ໂທອອກ ແລ້ວກົດເລືອກແພັກເກັດຕ້ອງການ.