ລາຄາ Sim+Package

  • ແພັກເກັດ 5GB / 3 ວັນ / ລາຄາ 15,000 ກີບ
  • ແພັກເກັດ 7GB / 7 ວັນ / ລາຄາ 25,000 ກີບ
ວິທີເປີດນຳໃຊ້ ກົດ *121# ເພື່ອໃຊ້ງານ ຫລື ສອບຖາມ Contact center 101