ປະເພດເບີມຸງຄຸນ

  • ເບີມຸງຄຸນດ້ານການງານ-ການເງິນ
  • ເບີມຸງດ້ານຄວາມຮັກ-ສຸຂະພາບ

ລາຄາ ເບີມຸງຄຸນ: 95,000 ກີບ

 

ຊ່ອງທາງຈຳໜ່າຍ

ຜ່ານປ່ອງບໍລິການທຸກສາຂາ​ ຫຼື ສາມາດຈອງຜ່ານເວັບໄຊ໋ ລາວໂທລະຄົມ

ເງື່ອນໄຂການເປີດນຳໃຊ້ໃຫມ່ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ

ເປີດເບີໃໝ່: ກົດ * 121 # ໂທອອກ ຮັບສິດທິພິເສດດັ່ງນີ້:

  • ຮັບ Balance Bonus 5,000ກີບ​(ໃຊ້ໂທໄດ້ທຸກເຄືອຂ່າຍ)
  • ຮັບ Data 35GB

ໝາຍເຫດ: (ມູນຄ່າໂທ ແລະ Data ທີ່ໄດ້ຮັບ ມີອາຍຸນຳໃຊ້ 30 ວັນ, ຫາກບໍ່ມີການໃຊ້ງານຕັ້ງແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ພາຍໃນກຳນົດຈະລົບເປັນ 0 ບໍ່ສາມາດສົມໄດ້)