ສຳລັບລູກຄ້າທ່ານໃດຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເບີ

ລູກຄ້າສາມາດຂຶ້ນທະບຽນເບີທີ່ສູນບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ທົ່ວປະເທດ

ລົງທະບຽນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງຜ່ານ 1ເເກຼັບ ສະເເກນ QR Code ຫຼື ຄລິກລິ້ງ ເພື່ອລົງທະບຽນເບີດ້ວຍຕົນເອງ: https://onegrab.laotel.com/Authentication

👉ກວດເບິ່ງວ່າເບີທ່ານຂຶ້ນທະບຽນເບີ ຫລື ຍັງ ພຽງກົດ *121#ໂທອອກ ຫຼື *1021# ໂທອອກ

ສຳລັບລູກຄ້າເກົ່າທີ່ຍັງບໍ່ທັນຂຶ້ນທະບຽນເບີເເມ່ນໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນເບີໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນ ວັນທີ 16 ທັນວາ 2023 ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນເບີຂອງທ່ານຈະບໍ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້

Contact Center : 101 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ຂື້ນທະບຽນ ຜ່ານ ONEGRAB

ສະແກນເລີຍ https://onegrab.laotel.com

ເອກະສານປະກອບມີ

ສຳມະໂນຄົວຕ່າງດ້າວ

ສຳມະໂນຄົວພະສົງ

ບັດປະຈຳຕົວຕ່າງດ້າວ

ບັດລັດຖະກອນ

ບັດພະນັກງານບຳນານ

ບັດປະຈຳຕົວນັກສຶກສາ

ບັດປະຈຳຕົວນັກພະສົງ

ໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະ

ຂັ້ນຕອນການຂື້ນທະບຽນ ຜ່ານ ONEGRAB

1
ປ້ອນເບີໂທລະສັບແລ້ວກົດເຂົ້າທີ່ "ຮ້ອງຂໍ OTP"
2
ປ້ອນເບີໂທລະສັບທີ່ຕ້ອງການກວດສອບແລ້ວກົດເຂົ້າທີ່ "ກວດສອບຂໍ້ມູນ"
3
ແລ້ວເຂົ້າທີ່ "ຂື້ນທະບຽນ"
4
ແລ້ວເຂົ້າ "ຖ່າຍຮູບ"
5
ປ້ອນຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
6
ສຳເລັດແລ້ວຂື້ນທະບຽນ