ທ່ຽວໄທ ຊິມດຽວ ທ່ຽວມ່ວນໃຈ ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນຊິມ ພ້ອມນຳໃຊ້ 5G ໄດ້ເເລ້ວ ເມື່ອໂຣມມິ່ງກັບເຄືອຂ່າຍ AIS ທ່ຽວປະເທດໄທ 🇹🇭

ລະຫັດ 1

1 ມື້/15,000 ກີບ

*234*66*1#

ລະຫັດ 3

3 ມື້/40,000 ກີບ

*234*66*3#

ລະຫັດ 7

7 ມື້/70,000 ກີບ

*234*66*7#

ວິທີຊື້ເເພັກເກັດ

arrow drop