ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

ວິນໂຟນ ມືຖື 2G ລຸ້ນ ST201

ຄວາມສາມາດພິເສດ

  • ສາມາດໃສ່ ຊີມໄດ້ 2 ຊິມ.
  • ເມນູພາສາລາວ ຮັບຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຂຽນຂໍ້ຄວາມພາສາລາວໄດ້.
  • ສາມາດຟັງວິທະຍຸ FM ໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຕໍ່ສາຍຟັງຫູ
  • ໜ້າຈໍສີ, ມີເຄື່ອງຄິດເລກ, ມີໂມງປຸກ, ໄຟສາຍລາຄາ

ອັດຕາຄ່າໂທ 250 ກີບ ຕໍ່ນາທີ (ຕັດເປັນວິນາທີທຸກເຄືອຂ່າຍເລີຍ)

ໝາຍເຫດ: ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນເບີໂທ ຜ່ານ ONEGRAB ສຳເລັດ ກ່ອນນຳໃຊ້ໄດ້, ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ ສູນບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ທຸກສາຂາທົ່ວປະເທດ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ໂທ 101 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.

ສົນໃຈ ແລະ ໃຫ້ພະນັກງານຕິດຕໍ່ກັບ

Name

Telephone Number