• ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
  • ຄວາມໄວ 1Mbps
  • 140,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 2Mbps
  • 250,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 3Mbps
  • 375,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 4Mbps
  • 500,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 5Mbps
  • 500,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 6Mbps
  • 600,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 7Mbps
  • 700,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 8Mbps
  • 800,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 9Mbps
  • 900,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 10Mbps
  • 850,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 15Mbps
  • 1,275,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 16Mbps
  • 1,360,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 17Mbps
  • 1,445,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 18Mbps
  • 1,530,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 19Mbps
  • 1,615,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 20Mbps
  • 1,600,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 25Mbps
  • 2,000,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 30Mbps
  • 2,400,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 40Mbps
  • 3,200,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 50Mbps
  • 3,750,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 60Mbps
  • 4,500,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 70Mbps
  • 5,250,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 80Mbps
  • 5,600,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 90Mbps
  • 6,300,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
  • ຄວາມໄວ 100Mbps
  • 7,000,000 ກີບ
  • 1ເດືອນ
Fiber To The Home ​ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດບຣອດ​​​ແບ​ນຄວາມ​ໄວ​ສູງພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ​ ແລະ ຫ້ອງການ ​ໂດຍຜ່ານ​ສາຍ​ໄຍ​ແກ້ວ​ນຳ​ແສງຕໍ່​ຕົງ​ເຖີງ​ເຮື​ອນລູກ​ຄ້າ​​ ​ເຊິ່ງມີ​ລັກສະນະ​ພິ​ເສດ​ຄື:
- ສາມາດ​ໃຫ້​ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​​ເທດສະບານ​ແຂວງ.
- ສາມາດສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ພື້ນ​ຖານ​ໄດ້ 02 ນໍ້າ​ເບີ​.
- ສາມາດ​ເລືອກ​ຄວາມ​ໄວ​ແຕ່ 2 Mbps ​ເຖີງ 100 Mbps ( ເອກະສານ​​ໃນ​ການ​ສະໝັກ (Register form) )


ປະກອບ​​​​ແບບຟອມສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້ ທີ່​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ ຫລື ສາມາດດາວ​ໂລດ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້ທີ່


ວິທີ່ນຳໃຊ້ FTTH ( FTTH user guide )
- ສາມາດດາວໂຫລດ PDF File ຫຼື ເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອອ່ານໄດ້ເລີຍ


FTTH user guide download