img

ເຄັດບໍ່ລັບ ວິທີກວດເບີງວ່າເອກະສານ ຖືກແກ້ໄຂບໍ່ ?

ເວລາເຮົາຕ້ອງການສົ່ງວຽກ ເປັນຟາຍເອກະສານ Word ຫຼື Excel ໃຫ້ລູກຄ້າ, ຫົວໜ້າ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນການກວດສອບ ຄວາມຜິດຕ່າງໆ ແລະ Prove ໃຫ້ວຽກຜ່ານໄປໄດ້, ແມ່ນຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ ເມືອເອກະສານຖືກສົ່ງກັບມາ. ເຮົາຈະສາມາດຮູ້ທຸກລາຍລະອຽດໄດ້ແນວໃດ? ຖ້າເປັນວິທີເກົ່າ ແມ່ນພີມເອກະສານອອກມາ ແລ້ວມາແລໃສ່ກັນວ່າ ສ່ວ.....

View: 555 | 10/19/2021 10:40:03 AM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ເຮັດວຽກເອກະສານອອນລາຍງ່າຍໆ ດ້ວຍ Google Docs

Google Docs ແມ່ນໂປຣແກມພີມເອກະສານ ຄ້າຍຄືກັບ Microsoft Word ແຕ່ຈະເປັນການໃຊ້ວຽກແບບອອນລາຍ (Online) ຕອບໂຈດຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກແບບ Work From Home ໃນຍຸກປະຈຸບັນ, ເພາະນອກຈາກຈະສາມາດສ້າງ ແລະ ຈັດຮູບແບບເອກະສານ ໄດ້ແລ້ວ ຍັງສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນໄດ້ນຳແບບອອນລາຍນັ້ນເອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າມີຄວາມສະດວກ ແລະ ສາມ.....

View: 549 | 10/12/2021 3:01:35 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ບໍ່ມີເນັດກໍ່ເອີ້ນໃຊ້ຟາຍ (File) ທີ່ຝາກໄວ້ກັບ Google Drive ໄດ້

ໃນປະຈຸບັນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຜ່ານອິນເຕີເນັດແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານອິນເຕີເນັດກໍ່ມີຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັນດຽວກັບປະຈຸບັນ ການເຮັດວຽກແມ່ນເນັ້ນໄປໃນຮູບແບບອອນລາຍ... ເຮັດໃຫ້ບໍລິການ Cloud ຂ້ອນຂ້າງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານອາໄສຢູ່ນອກເມືອງ ຫຼື ຢູ່ໃນເຂດທີ່ສັນຍານບໍ່ມີຄວາມສະ.....

View: 278 | 10/5/2021 5:15:34 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ໂທແບບ Voice Over LTE ດີແນວໃດ

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າເຕັກໂນໂລຊີ ແບບໄຮ້ສາຍຄວາມໄວສູງທີ່ເຮົາໃຊ້ກັນທຸກມື້ນີ້ ກໍ່ຄື 4G ແລະ LTE ນັ້ນຄືອັນດຽວກັນ, ແຕ່ແທ້ຈີງແລ້ວຄຳວ່າ 4G ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຢູ່ໃນຍຸກພັດທະນາຄັ້ງທີ່ 4 ແລ້ວ ຫຼື 4th Generation, ສ່ວນຄຳວ່າ LTE ໝາຍຄວາມວ່າ Long Term Evolution ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາ ການຮັບ-ສົ່ງ ຂໍ້ມູນໃຫ້ວ.....

View: 213 | 9/28/2021 1:22:51 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ຕິດຕາມສະຖິຕິໂຄວິດ-19 ທົ່ວໂລກແບບ 3D ແລະ ລາວສູ້ສູ້

ສະຖານະການ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງຄົງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ ເຊິ່ງມີທ່າອ່ຽງ ທີ່ຈະຍັງຢູ່ກັບການໃຊ້ຊີວິດຂອງຄົນເຮົາໄປອີກດົນ ແລະ ມີການກາຍພັນຂອງພະຍາດເພີ້ມຂື້ນ. ສະນັ້ນ ການຕິດຕາມຂ່າວສານ ເປັນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບທຸກຄົນ ໂດຍສະເພາະຂ່າວສານທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ການຕິດຕາມຂ່າວສານທີ່ເປັນທາງການ ແມ່ນຈະຕ້ອງມາຈາກທາງພາກລັດ. ຂ່າວ .....

View: 211 | 9/20/2021 4:08:40 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
IT Easy ວິທີຮັກສາມືຖືໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ດົນຂື້ນ!

ໂທລະສັບມືຖື ສະມາດໂຟນ (Smartphone) ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ຂອງຄົນຍຸກ IT ເພາະໂທລະສັບມືຖື ນັ້ນ ປຽບເໝືອນອະໄວຍະວະໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງຄົນເຮົາ ທີ່ຊ່ວຍໃນການບໍລິຫານຈັດການກັບຊີວິດໃຫ້ງ່າຍຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ. ບໍ່ວ່າເຮົາຈະໄປໃສກໍ່ຕ້ອງມີຕິດໂຕໄວ້ຕະຫຼອດເວລາ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ມືຖືແຕ່ລະລຸ້ນມີອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງ.....

View: 432 | 9/13/2021 4:15:42 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...

img
ໝົດເວລາເພີດເພີນ YouTube ຕັ້ງເວລາແຈ້ງເຕື່ອນໃຫ້ນອນໄດ້ແລ້ວ

ເນື່ອງຈາກ YouTube ແມ່ນສູນລວມວິດີໂອ ຄອນເທັນ (Content) ຫຼາກຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນເພີດເພີນ ແລະ ປ່ອຍໃຈ ປ່ອຍເວລາໃຫ້ເສຍໄປໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ, ສະນັ້ນ YouTube ໄດ້ເບິງເຫັນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈື່ງສ້າງ ຟີເຈີ (Feature) ແຈ້ງເຕື່ອນຂື້ນມາ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ພັກຜ່ອນສາຍຕາ|

View: 2694 | 8/9/2021 3:39:45 PM | ຂ່າວສານ ດິຈິຕອນ

ອ່ານຂ່າວ...


Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0