img

ລລທ ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມື ກັບ ຄູ່ຮ່ວມມື 5 ສະຖາບັນ.

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 30 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ມະນາ ຄົມ ມະຫາຊົນ ກັບ 5 ສະຖາບັນ ຄື: ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ມ.ຊ), ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ (ມ.ຊ), ຫໍສະມຸດກາງ (ມ.ຊ), ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP), ວິສາຫະກິດ ສະເຕ່ລ້າ (Stella)ເພື່ອເປັນການຮ່ວມມືທາງວິຊາການ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮ່ວມກັນ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ: 1, ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະ ນາຄົມ ມະຫາຊົນ. 2, ທ່ານ ຮສ ປອ ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ມ.ຊ). 3, ທ່ານ ຮສ ປອ ບຸນຜັນ ຕົ້ນແພງ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະ ຊາດ(ມ.ຊ). 4, ທ່ານ ສີພາ ພົງສະຫວັດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ຫໍສະມຸດກາງ (ມ.ຊ). 5, ທ່ານ ຈັນທະລາດ ປອງມາລາ ຫົວໜ້າພະແນກ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກ ຍາກ ( UNDP ). 6, ທ່ານ ຂວັນຟ້າ ສິຣິພອນ ຜູ້ອໍານວຍການ ວິສາຫະກິດ ສະເຕ່ວລ້າ ( Stella ). ນອກຈາກນີ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ຍັງມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ທັງ 5 ສະຖາບັນ, ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອເກັບກຳຂ່າວໃນຄັ້ງ ນີ້ດ້ວຍ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຊັນ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຮ່ວມ ມືກັນໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທາງ ດ້ານ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຮ່ວມກັນ ກໍ່ຄືການພັດທະນາສັງຄົມ ປະເທດຊາດ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບການປ່ຽນແປ່ງໃໝ່ຂອງ ໂລກໃນຍຸກປະຈຸບັນ, ການຮ່ວມມືທາງດ້ານ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນບາດກ້າວໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ໃນການພົບປະແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ປະສົບການ ແລະ ທັງເປັນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ການສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຮັດແໜ້ນສາຍ ພົວພັນການຮ່ວມມື ໃນການສ້າງ ແລະ ຂະຫຍາຍເຄື່ອຂ່າຍ Network ການຮ່ວມມືນໍາກັນ, ເພື່ອກ່າວໄປທາງໜ້າພ້ອມກັນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ...

View: 121 | 12/1/2020 11:19:14 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0