img

ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງການບັນລະຍາຍ 5G ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ພັດທະນາເພື່ອການສຶກສາໃນອານາຄົດ

ໃນວັນທີ 06 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ຊາດ (ວິທະຍາເຂດໂສກປ່າຫຼວງ) ບໍລິສັດ ລາວ ໂທຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ຫົວເວີ່ຍ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (ລາວ) ໄດ້ຈັດງານບັນລະຍາຍໃນ ຫົວຂໍ້: “ 5G ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ພັດທະນາເພື່ອການສຶກສາໃນອານາຄົດ ” ໃຫ້ກັບຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດງານແມ່ນ ທ່ານ ຮສ ປອ ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ , ບັນດາຝ່າຍ,ພະແນກການ ລລທ ແລະ Mr. Kevin Hu ປະທານ ບໍລິສັດ ຫົວເວີ່ຍເຕັກໂນໂລຊີ ຈໍາກັດ (ລາວ). ພ້ອມນີ້ຍັງມີນັກວິຊາການຜູ້ບັນລະຍາຍ 5G ຈາກ ບໍລິສັດ ຫົວເວີຍ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈໍາກັດ (ລາວ) ແລະ ຄະນະຄູອາຈານ ພ້ອມດ້ວຍ ນັກສຶກສາ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 350 ທ່ານ. |ຈຸດປະສົງໃນການບັນລະຍາຍຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການອັບເດດຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາກວິຊາ ວິສະວະກໍາເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ, ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະປະສິດທິພາບຂອງ ເຕັກໂນໂລຊີ 5G ໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນ ພ້ອມທັງເປັນການຍົກສູງການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈ, ໜູນໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະແໜງການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເຂົ້າຮ່ວມປະຊາຄົມດ້ານດິຈິຕອນຢູໃນພາກພື້ນ ເພື່ອເປັນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ.

View: 182 | 11/6/2020 3:58:30 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0