img

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ : Institute Of Management : IOM#2

ໃນ ວັນທີ 4 ພະຈິກ 2020 ທີ່ LTC LEARNING CENTER ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້: “ Institute Of Management : IOM#2 ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີໂດຍ : ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ ຄະນະອຳນວຍການ, ນັກສຳມະນາກອນ ຜູ້ບໍລິຫານຂັ້ນສູງ ຈາກ ພະແນກການ,ຫ້ອງການ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງຫຼາຍກວ່າ 35 ທ່ານ.| ຈຸດປະສົງເພື່ອພັດທະນາຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຍົກລະດັບການບໍລິຫານຈັດການວຽກງານຕ່າງໆ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຂື້ນໄປເລື້ອຍໆ

View: 179 | 11/4/2020 10:06:00 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0