img

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ Digital Marketing

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 26-28 ກັນຍາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ 403 A ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມໃນ ຫົວຂໍ້: “ Digital Marketing ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ : ທ່ານ ນິວັດ ເຢັນກາຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍ ການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ລລທ ແລະ ຄະນະພະແນກການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ໂດຍ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ : ທ່ານ ປອ ນາລາ ກິດຕິເມທິກຸນ ຫົວໜ້າ ບໍລິສັດ Enjoy Learning People , ມີ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ຈາກ ລລທ ສູນກາງ ຄື: ພະແນກການຕະຫຼາດ, ພະແນກການຂາຍ, ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າອົງກອນ, ພະແນກບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ, ບໍລິສັດ M-Money ແລະ ບໍລິສັດ T Plus ລວມທັງໝົດ 51 ທ່ານ .|ຈຸດປະສົງກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ພະນັກງານ ລລທ ຂອງ ພວກເຮົາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຕະຫຼາດໃນຍຸກ Digital, ການວິເຄະ Digital Marketing,ຮຽນຮູ້ແນວຄິດການສ້າງ Content marketing ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.| ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: “ Digital Marketing ” ກໍ່ໄດ້ສຳເລັດລົງຢ່າງສົມບຸນ ໃນຕອນແລງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2020 ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ : ທ່ານ ສົມປະສົງ ສອນເພັດ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ.

View: 186 | 11/2/2020 9:39:46 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0