img

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ LTE Ran O & M and 5G Technology

ໃນວັນທີ 2 ພະຈິກ 2020 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ 403 A ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມໃນ ຫົວຂໍ້: “ LTE Ran O & M and 5G Technology ” ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດ: ກ່າວເປີດພິທີໂດຍ : ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ Mr. Kevin Hu CEO Huawei Lao, ຄະນະອຳນວຍການ, ບັນດາພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາມະນາກອນ ຈາກ ບັນດາພະແນກເຕັກນິກ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ 60 ກວ່າທ່ານ. | ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຈັດຂື້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ບໍລິສັດ Huawei ຈຸດປະສົງເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມ ບຸກຄະລາກອນ ທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ LTE Ran and 5G Technology ແລະ ພ້ອມທັງເປັນການຫັດແໜ້ນສາຍພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງທັງສອງຝ່າຍທີ່ມີມາ.

View: 178 | 11/2/2020 9:18:18 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0