ລາວ ໂທລະຄົມ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ກັບ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາ ສີທັນດອນ ຈໍາກັດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການສື່ສານໂທລະຄົມ ຄົບວົງຈອນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານທີ ສີທັນດອນ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ: 12 ສິງຫາ 2022 ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີພີທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈການຮ່ວມມືທາງທລຸະກິດການໃຫ້ບໍລິການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈໍາກັດ ຮ່ວມລົງ ນາມໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ທ່ານ ຫຼີສຽງ ປະທານ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາ ສີທັນດອນ ຈໍາກັດ ໂດຍການໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ ແລະ ສະແດງຄວາມຍິນດີຂອງ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັງສອງຝ່າຍ.

ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຈາກ ບໍລິສັດ ຮ່ວມພັດທະນາ ສີທັນດອນ ຈໍາກັດ ເຊີ່ງເປັນ ບໍລິສັດລູກຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ ມະຫານະທີ ສີທັນດອນ (ຮ່ອງກົງ) ລົງທືນ ຈໍາກັດ ໃນການຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານ ການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແບບຄົບວົງຈອນ ແລະ ລະບົບ ICT Solutions ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ມະຫານະທີສີພັນດອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ເຊີ່ງມີຈຸດ ປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ລະບົບ ICT Solutions ໃນເຂດໂຄງການ ມະຫານະທີ ສີພັນດອນ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ໂດຍທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ດ້ານການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ (Telecom Infrastructure Network), ການໃຫ້ ບໍລິການ ໂທລະສັບມືຖື (Mobile Broadband Service), ບໍລິການ ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ (Fixed Broadband Service), ບໍລິການລະບົບ ICT Solutions ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າໂຄງລ່າງພື້ນຖານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນລາຄາທີ່ເຫມາະສົມ ດ້ວຍບໍລິການທີ່ມີຄຸນະພາບສູງ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດອ້ອມຂ້າງໃນໂຄງການ ມະຫານະທີ ສີທັນດອນ.

ໂຄງການ ມະຫານະທີ ສີພັນດອນ ເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ທີ່ນັບໄດ້ວ່າເປັນເມກາໂປເຈັກ (Mega Project) ຂອງ ສປປ ລາວ ອີກໂຄງການຫນຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ອະນຸຍາດແກ່ນັກລົງທຶນເຂົ້າໄປດໍາເນີນການ ພັດທະນາພື້ນທີ່ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມດໍາເນີນວຽກງານດ້ານການກໍ່ສ້າງ ໄປຕາມແຜນການພັດທະນາຂອງໂຄງການທີ່ວາງອອກ ເຊີ່ງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກທາງຜູ້ລົງທືນ ໃຫ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຫລັກ ໃນການໃຫ້ ບໍລິການດ້ານການສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມແບບຄົບວົງຈອນ.

img
img

View: 4217 | 8/19/2022 8:58:07 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ

ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງCopyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0