img

ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ລລທ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-23 ມີນາ 2021 ຜ່ານມາ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານຈາກ ລລທ ສູນກາງ ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ລລທ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກ : ທ່ານ ພອນແກ້ວ ພັນທະວົງສີ ອໍານວຍການ ລລທ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈໍານວນ ໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນວາລະຂອງການປະຊຸມ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ລລທ ສາຂາແຂວງຊຽງຂວາງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສະພາບວຽກງານການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ, ຜົນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ, ວຽກງານບໍາລຸງຮັກສາ ເຄືອຂ່າຍ (O&M) Optimize, ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ທິດທາງແຜນການໃນປີ 2021 ຈາກ ທ່ານ ພອນແກ້ວ ພັນທະວົງສີ ອໍານວຍການ ລລທ ສາຂາ ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຄະນະ. ທີ່ປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການບັນຍາຍແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວຽກງານເຕັກນິກ, ວຽກງານການ ຕະຫຼາດ-ການຂາຍ ແລະ ບາງບົດຮຽນໃນການເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດແຜນການ KPI ປີ 2021 ບັນລຸຜົນໄດ້ຕາມແຜນ ການທີ່ວາງໄວ້.ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ໄດ້ໃຫ້ທິດໂອ້ລົມຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ແຈ້ງສະພາບການໂດຍລວມ ແລະ ຜົນປະກອບການຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ເຊິ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງກົງຈັກວຽກງານໃນຫຼາຍໆດ້ານເພື່ອໃຫ້ມີ ຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງ ລລທ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້ທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ກໍາລັງໃຈ ແລະ ໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາວຽກງານຕໍ່ ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ສາຂາແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ທັງໝົດ ໃຫ້ພ້ອມກັນສາມັກຄີ, ຫ້າວຫັນສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ວິຊາສະເພາະ ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຄວບຄູ່ໄປກັບວຽກງານ ແນວຄິດການເມືອງຢ່າງຮອບດ້ານ ອີກດ້ວຍ.

View: 580 | 3/24/2021 9:57:13 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0