img

ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ຂອງ ກະຊວງການເງິນ ລາວ ໂທລະຄົມ ຕ້ອນຮັບສຳມະນາກອນ ຊຸດຝຶກອົບຮົມ

ໃນວັນທີ 9 ກຸມພາ 2021 ທີ່ ຫ້ອງ Learning Center ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບຄະນະຮັບຜິດຊອບຊຸດຝຶກອົບຮົມ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດ ພ້ອມດ້ວຍສໍາມະນາກອນ ທັງໝົດ 40 ທ່ານ ຈາກ ກະຊວງການເງິນ (ຊຸດທີ່ III ປີ 2021) ມາທັດສະນະ ແລະ ແລກປ່ຽນ ທີ່ ລລທ., ເຊີ່ງໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງຈັດ ຕັ້ງ-ບໍລິຫານ, ທ່ານ ປາວາລິດ ອ່ຽມອ່ຳ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ຍັງໄດ້ໃຫ້ກຽດປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວຕ້ອນຮັບຄະນະດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ເຂົ້າສູ່ການຮັບຟັງບັນລະຍາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ປະ ກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ ຄື:|1.ພາບລວມ ແລະ ການບໍລິຫານຄຸ້ມຂອງພະນັກງານ ຂອງ ລລທ (ນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ສີວິໄລ ຮອງພະແນກຈັດຕັ້ງ). 2.ວຽກງານພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ລລທ (ນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມະລິລະມອນ ແກ້ວຫາວົງ ຮອງພະແນກພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ວັດຖະນາທໍາອົງກອນ ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ). 3. ວຽກງານດ້ານການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ (ນໍາສະເໜີໂດຍ ທ່ານເຄນ ສະຕຣຸດເກີ ຫົວໜ້າພະແນກການຕະຫຼາດ). ການມາທັດສະນະ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອນໍາເອົາບົດຮຽນອັນດີໄປປະຍຸກໃຊ້ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງໃຜລາວໃຫ້ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.

View: 342 | 2/11/2021 5:00:12 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0