img

ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າອວຍພອນຄະນະນໍາ ກະຊວງ ແລະ ກົມກອງ ຕ່າງໆເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ສາກົນ 2021.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-31 ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ ຄະນະຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຕາງໜ້າ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ລລທ ເຊິ່ງນໍາໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ໄດ້ເຂົ້າອວຍພອນຄະນະນໍາ ກະຊວງ ໄປສະນີ-ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວຄະນະນໍາ ລລທ ໄດ້ລາຍງານຜົນປະກອບການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ບາງຜົນງານທີ່ ພົ້ນເດັ່ນໃນປີ 2020 ໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ຂໍທິດຊີ້ນນໍາໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2021.

View: 290 | 1/5/2021 2:28:09 PM | ອື່ນໆ...

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0