img

ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມ “ Mini MBA ”

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງ Learning Center ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີພິທີປີດຝຶກອົບຮົມ Mini MBA ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ຂະແໜງຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ ທ່ານ ຮສ. ປອ ບຸນລ້ວນ ດ້ວງເງິນ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນ ພັດທະນາສັບພະຍາກອນມະນຸດ ລາວ-ຍີ່ປຸ່ນມີ, ຄະນະພະແນການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 26 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ. ຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ລລທ ສຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ, ແລະ ບໍລິສັດ M-money ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ.| ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມ Mini MBA ໄດ້ດໍາເນີນມາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 26 ຕຸລາ 2020 ຈົນຮອດມື້ນີ້ວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ລວມມືີ້ຮຽນຕົວຈິງທັງໝົດເປັນເວລາ 25 ວັນ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີທັງພາກທິດສະດີ, ປະຕິບັດຈິງ (Workshop), ແລະ Presentation., ບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ທັງໝົດມີ 5 ກຸ່ມວິຊາດ້ວຍກັນ ຄື: 1. Leadorship+HR , 2 Operation + KM, 3. Financial + Accounting 4. Marketing + Sale, 5.Business Plan |ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ເຊື່ອມຊຶມ, ແລະ ເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ ການບໍລິຫານທຸລະກິດ ກໍ່ ຄືອົງກອນພວກເຮົາ ເພື່ອໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ປະສິດຕິຜົນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ

View: 298 | 12/23/2020 7:20:28 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0