4/25/2019 9:14:08 AM | ອື່ນໆ...

ລາວ ໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັບ ພະແນກຕຳຫຼວດ ຈະລາຈອນ ລົນນະລົງ ຂັບຂີ່ປອດໄພ ໃສ່ໝວກກັນນ໋ອກ

ລາວໂທລະຄົມ ຮ່ວມກັບ ພະແນກ ຕຳຫລວດ ຈະລາຈອນ ນະຄອນຫລວງ ລົງຈັດກິດຈະກຳ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃຫມ່ລາວ ເພື່ອເປັນການປະຊາສຳພັນ ໃຫ້ນັກຂັບຂີ່ ມີການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບຈະລາຈອນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ພ້ອມນີ້ ທີມງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ຍັງມີການ ແຈກເຄື່ອງກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: ຫມວກກັນກະທົບ, ຖົງກັນນ້ຳ, ບັດຕື່ມເງີນ,ຄັນຮົ່ມ, ເສື້ອໂປໂລ ລາວໂທລະຄົມ ແລະ ເບິງາມໆ ໃຫ້ອີກດ້ວຍ