6/8/2018 9:19:30 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ສິນລະປະການສື່ສານ, ເຕັກນິກການຮັບ ເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການນໍາສະເໜີຂາຍສິນຄ້າທາງໂທລະສັບ ທີ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນ ວັນທີ 26-27 / 5 / 2018 ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ລາວໂທລະຄົມ ສາຂາ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ສິນລະປະການສື່ສານ, ເຕັກນິກການຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການນຳສະເໜີຂາຍສິນຄ້າທາງໂທລະສັບ ໂດຍ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ທ່ານ: ໜໍ່ເງິນ ວິລະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍ ສະໜັບສະໜູນ ພາກເໜືອ ເຂດ 2 , ອໍານວຍການ ລລທ ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ໃຫ້ກຽດເປັນວິທະຍາກອນ ໂດຍ ທ່ານ ສຈ ຕົ້ນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຈາກ Thailand Call Center Academy ( TCCA ) ເຂົ້າຮ່ວມມີ ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການພະແນກບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ ລລທ ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 100 ທ່ານ

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນ ລະຫວ່າງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ Thailand Call Center Academy ( TCCA ) ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກາວໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນເອງ.