5/24/2018 2:33:33 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ຮູບແບບຮ່າງເອກະສານທາງການ

ໃນວັນທີ 15 / 5 / 2018, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 403A ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດ ພິທີເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ຮູບແບບການຮ່າງເອກະສານທາງການ ໂດຍ: ກ່າວເປີດພິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າບັນລະຍາຍໂດຍ ທ່ານ ສຈ ເກດ ກຽດຕິສັກ ອະດິດຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸດຕິທຳໂດຍ ມີ ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງຫມົດ 90 ທ່ານ

ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ຈັດຂື້ນໂດຍການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ ແລະ ລາວ ໂທລະຄົມ ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກາວໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນເອງ.