4/2/2018 9:20:08 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ກັບ ບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວສາກົນ ຈຳກັດ ສະໜອງບໍລິການ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃນ ສູນການຄ້າສາກົນ ເວີເທດເຊັນເຕີ້

ລາວ ໂທລະຄົມ ຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວສາກົນ ຈຳກັດ ເພື່ອສະຫນອງ ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຄົບວົງຈອນ ໃນສູນການຄ້າສາກົນ ເວີເທດເຊັນເຕີ້ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ (Mega Project) ອີກໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບສຳປະທານ ແລະ ອະນຸຍາດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຈາກ ລັດຖະບານລາວ ເປັນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນການເພີ່ມທະວີການເປີດກວ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບການຮ່ວມມື ດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທືນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງສອງປະເທດ ລາວ-ຈີນ, ຈີນ-ລາວ ເວົ້າສະເພາະ, ເວົ້າລວມ ແມ່ນເປັນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ໃນຂົງເຂດການຄ້າເສລີ ຈີນ-ອາຊຽນ.

ແນ່ນອນວ່າການໃຫ້ບໍລິການ ສູນການຄ້າທີ່ທັນສະໄຫມໃນລະດັບສາກົນ ເວີເທດເຊັນເຕີ ນີ້ ປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ສໍາລັບຮັບໃຊ້ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ມາປະກອບທຸລະກິດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລີການ ໃນສູນການຄ້າສາກົນ ເວີເທດເຊັນເຕີ ກໍ່ຄືການຕິດຕໍ່ສື່ສານໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ການຮັບ-ສົ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຜ່ານທາງ ໂທລະສັບມືຖື, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອຶ່ນໆ. ເຊິ່ງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ລົງທືນກໍ່ສ້າງຕາຫນ່າງໂທລະຄົມທັ້ງແບບມີສາຍ ແລະ ແບບບໍ່ມີສາຍ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການໃນເຂດພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ ເຊັ່ນ: ໂທລະສັບມືຖື 3G, 4G, 4.5G, ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ ທັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, Wi-Fi, ແລະ ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 28/03/2018 ເວລາ 15 :00 ໂມງ ທີ່ສຳນັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ຕາງຫນ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂດຍທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ຜູ້ຕາງຫນ້າຝ່າຍສູນການຄ້າສາກົນ ເວີເທັດເຊັນເຕີ ໂດຍ Mr. XIAO LONG ຜູ້ອຳນວຍການໃຫ່ຍ ບໍລິສັດ ພັດທະນາລາວສາກົນ ຈຳກັດ ໂດຍມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານທັ້ງສອງຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.