3/28/2018 10:15:19 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ( Risk Management )

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 13-15 ມີນາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 403 A ລາວ ໂທລະຄົມ (ສາຍລົມ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມວຽກງານບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ( Risk Mana gement ) ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດພິທີດັ່ງກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ປິຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ມີ ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະອໍານວຍການ ລລທ ທຸກສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດ 89 ທ່ານ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ Mr. Jiroj SRINAMWONG Thaicom --- Vice president Ground Operation System ແລະ Mr. sunya wits SUKPLANG Thaicom –Quality Assurance Specialist ມາຈາກ ບໍລິສັດ Thaicom.