3/22/2018 9:44:48 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ( Corporate culture Information for Commercial and Data Analytic )

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 16-18 ມີນາ 2018, ທີ່ຜ່ານມາ ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ Corporate culture Information for Commercial and Data Analytic ທີ່ ໂຮງແຮມອິນທິລາ, ເມືອງ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍ: ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດພິທີດັ່ງກ່າວຂອງ ທ່ານ ປິຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນນັກວິທະຍາກອນ ມີ 5 ທ່ານ ໃນມີ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມົນຕີ ຫົວໜ້າພັດທະນາຄຸນນະພາບ-ການບໍລິການ, ທ່ານ ນິວັດ ເຢັນກາຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ, ທ່ານ ຂວັນເມືອງ ເຄືອເອັມ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ-ການຂາຍ, ທ່ານ ເຄັນ ສະຕຣູດເກີ້ ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ ແລະ ທ່ານ ສະຖາພອນ ແກ້ວວັນນາ ຫົວໜ້າພະແນກ ວິເຄາະລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າສານ ແລະ ມີນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ 60 ທ່ານ ຈາກບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ 12 ພະແນກ ມີ ພະແນກພົວພັນນັກລົງທຶນ,ວິເຄາະລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການຕະຫຼາດ,ການຂາຍ,ບໍລິການລູກຄ້າອົງກອນ,ບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ,ໄອທີ,ບັນຊີ, ຄວບຄຸມການບໍລິການ, ໂທລະສັບມືຖື, ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍ ແລະ ພະແນກໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ-ອິນເຕີເນັດ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມເຂົ້າໃຈວັດທະນະທຳອົງກອນ ແລະ ມີການປະສານງານທີ່ມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ່າງ ພະແນກວິເຄາະລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ພະນັກງານຮູ້ເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນໃນການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພື່ອເອົາໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໃນອົງກອນ ສາມາດນຳຂໍ້ມູນນັ້ນມາວິເຄາະໃຊ້ປະໂຫຍດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.