3/22/2018 9:43:01 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບ ISO 9001:2015

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 12-16 ມີນາ 2018, ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ 403A ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກເປີດອົບຮົມຫົວຂໍ້ ລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບ ISO 9001:2015 ໂດຍ: ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປີດພິທີດັ່ງກ່າວຂອງ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ມີ ນັກວິທະຍາກອນ ຈາກ ບໍລິສັດ SGS ມາຈາກປະເທດໄທ ໂດຍ: ມີ ທ່ານ ສົມຫວັງ ຮອງຄະນະກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ ທັງຫມົດ 60 ທ່ານ ຈາກບັນດາ ພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ

ແລະ ໃນວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ໄດ້ມີພິທີປິດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງ 502 B ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວໂທລະຄົມ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານປິດ ແມ່ນ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮັບຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບບໍລິຫານງານຄຸນນະພາບເວີຊັ້ນໃຫມ່ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.