2/16/2018 9:51:26 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ລົງເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ ບໍລິສັດ AIS ປະເທດໄທ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 29-31 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ເຊິ່ງນຳໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວິໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທ່ານ ປິຍາວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ ບໍລິສັດ AIS ປະເທດໄທ (Technical Assistance) ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 3 ຫົວຂໍ້ຫຼັກຄື: ສຶກສາ ລະບົບ OTT VDO TV Platform ເທິງເຄືອຂ່າຍມືຖື, Update ການດຳເນີນການຂອງລະບົບ Super Nova ເຊິ່ງເປັນລະບົບ Data Online Charging, ຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບລະບົບ Internet Core Network ແລະ Update New Technology ຂອງລະບົບ Noc.