1/9/2018 9:41:01 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມອບປັດໃຈ ໃຫ້ນາຍພົນທະຫານທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ຄົບຮອບ 69 ປີ

ໃນວັນສຸກ ທີ 22 ທັນວາ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີການຈັດກອງປະຊຸມໜວ່ຍກໍາມະບານແຕ່ລະຈຸ ຂອງສະຫະພັນກຳມະບານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຄະນະພັກຮາກຖານ, ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ ຮາກຖານ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ມີຮອງປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າໜ່ວຍກຳມະບານແຕ່ລະຈຸ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້

ຈຸດປະສົ່ງເພື່ອເຕົ້າໂຮມ, ເກັບກຳສະຫຼຸບຍອດຮ່ວມຂອງການລະດົມທຶນ ເພື່ອນຳເອົາປັດໃຈຊຸກຍູ້ໃຫ້ພົນທະທະຫານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເນື່ອງໃນວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບ ຄົບຮອບ 69 ປີ, ເຊິ່ງໃນການລະດົມທຶນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເປັນຢ່າງດີຈາກບັນດາສະຫາຍກຳມະບານຮາກຖານໃນແຕ່ລະຈຸ, ດັ່ງນັ້ນໃນກອງປະຊຸມຈຶ່ງມີພິທີການມອບປັດໃຈຂອງແຕ່ລະຈຸ ຮ່ວມປັດໃຈໄດ້ເປັນຈຳນວນ 10,000,000 ກີບ. ແລະ ສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນດັ່ງກ່າວໃຫ້ ປະທານສະຫະພັນກຳມະບານ ຮາກຖານ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ປະທານດຳເນີນການໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ກັບ ພົນທະທະຫານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ