1/9/2018 9:37:40 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ເຂົ້າອວຍພອນລູກຄ້າອົງກອນ ບໍລິສັດ, ທະນາຄານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ

ເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ - ຕ້ອນຮັບປີໃໜ່ 2018 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖີງນີ້ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ນຳໂດຍ ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບ - ການບໍລິການ ແລະ ທ່ານ ນິວັດ ເຢັນກາຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍ ການຕະຫຼາດ - ການຂາຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ບໍລີການລູກຄ້າອົງກອນ ໄດ້ມີການໄປອວຍພອນລູກຄ້າອົງກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດ, ທະນາຄານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ທີ່ລູກຄ້ານຳໃຊ້ບໍລິການຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ດ້ວຍດີຕະຫຼອດມາ