11/7/2017 4:57:40 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ສຳມະນາ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳອົງກອນເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດ Introduction & Awareness to LPM ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ໃນວັນທີ 16 -18 ຕຸລາ 2017 ທີ່ ຜ່ານມາຢູ່ ທີ່ໂຮງແຮມເອລາວັນ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັດພິທີສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ໍ່ “ ການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້-ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນາທຳອົງກອນເພື່ອນຳໄປປະຕິບັດ Introduction & Awareness to LPM ທີ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ” ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານເປີດພິທີຂອງ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ທ່ານ ປິຍະວັດ ຈະຣິຍະເສດຖະພົງ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ , ອຳນວຍການ ລລທ ສາຂາແຂວງ ຈຳປາສັກ, ອັດຕະປື,ເຊກອງ,ສາລະວັນ, ບັນດາຫົວໜ້າຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກສ່ວນ, ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ລລທ ນະຄອນ ຫລວງ ແລະ ລລທ 4 ສາຂາແຂວງຂ້າງເທິງ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 100 ທ່ານ.

ການເຜີຍແຜ່ວັດທະນະທຳອົງກອນ ຂອງ ລລທ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງພະນັກງານ ລລທ ທຸກຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງໄປໃນແນວທາງດຽວກັນ ສະນັ້ນ, ທາງຄະນະກຳມະການວັດທະນະທຳອົງກອນຂອງ ລລທ ຈຶ່ງໄດ້ຮວ່ມມືກັບຄະນະທີ່ປຶກສາຈາກ THAICOM 02 ທ່ານ ເພື່ອມາໃຫ້ທິດຊີ້ນຳ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ລລທ 04 ແຂວງພາກໃຕ້, ໂດຍປະກອບມີ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື.

ຂື້ນນຳສະເໜີເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ວັດທະນາທຳອົງກອນ ໂດຍ: ທ່ານ ພາວິດ ງານສຳເລັດ ຜູ້ບໍລິຫານ ຈາກ ບໍລິສັດ Thai com ທັງເປັນທີ່ປຶກສາການສ້າງ, ກຳນົດແຜນ ແລະ ບໍລິຫານໂຄງການ ວັດທະນະທຳອົງກອນ ລລທ

ຈຸດປະສົງໃນການລົງໄປເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເສີມສ້າງຄວາມຮູ້, ຄວາມເຂັ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳອົງກອນຂອງ ລລທ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທັງ 06 ຫຼັກການພື້ນຖານ (I Respect L3C) ໃຫ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ເພາະໃນໄລຍະຜ່ານມາທາງຄະນະກຳມະການໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໄປແລ້ວ, ເຊິ່ງໃນການລົງໄປເຜີຍແຜ່ໃນຄັ້ງນີ້ທາງຄະນະກຳມະການໄດ້ຈັດພິມປຶ້ມຄູ່ມືການຮຽນຮູ້ LPM ໄປແຈກຢາຍໃຫ້ພະນັກງານໝົດທຸກຄົນເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດສຶກສາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ.