11/1/2017 11:33:29 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ເພື່ອກະກຽມຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນຄັ້ງທໍາອິດ (IPO) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວລໍ້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ

ໃນ​ຕອນ​​​​ບ່າຍ ຂອງ​ວັນ​ທີ: 30 ຕຸລາ 2017 ຢູ່ທີ່ ​ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ນະຄອນຫຼວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ໄດ້​ມີ​ພິທີເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອກະກຽມວຽກງານການອອກຈໍາໜ່າຍຮຸ້ນສາມັນເພີ່ມທຶນຕໍ່ມວນຊົນຄັ້ງທໍາອິດ (IPO) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ ແລະ ບໍລິສັດ ລາວລໍ້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ, ໂດຍ​ການ​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມເປັນ​ປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ຮອງລັດ​ຖະມົນຕີ ກະຊວງ ໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ທັງເປັນ ​ຫົວໜ້າຄະນະກະກຽມຫັນ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເປັນມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ມີ ທ່ານ ອານຸວັດ ສະຫງວນຊັບພະຍາກອນ ຕາງໜ້າຂາຮຸ້ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນມີ ທ່ານ ວັນຄໍາ ວໍລະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ, ທ່ານ ສົມປະສົງ ພົມມະສານ ຕາງໜ້າສໍານັກງານຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ.

ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຕາງໜ້າ​ 3 ບໍລິສັດ​ທີ່​ໃຫ້​ກຽດ​ລົງ​ນາມ​ເຊັນ​ສັນຍາຮ່ວມ​ກັນ​​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ຄື:

1) ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ

2) ທ່ານ ລິນ ລີ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ

3) ທ່ານ ນາງ ສິລິໂສພາ ບຸດດາຄໍາ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວລໍ້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ

ນອກຈາກ​ນີ້​​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​​​ໃນ​ພິທີ​ຍັງ​ມີ ຄະນະ​ຜູ້​ບໍລິຫານ ​ທັງ 3 ບໍລິສັດ, ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ Pacific, ບໍລິສັດ IV Global ​ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ, ສື່ມວນຊົນກໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ກຽດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ເກັບ​ກໍາ​ຂ່າວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ດ້ວຍ.

ຈຸດປະສົງ​ຂອງ​ການ​ລົງ​ນາມ​ເຊັນ​ສັນຍາ​ຂອງ 3 ບໍລິສັດ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ຄື:

ເພື່ອລົງນາມໃນສັນຍາສອງສະບັບຄື: ສັນຍາວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ກັບ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ລາວ-ຈີນ ຈໍາກັດ(ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ) ແລະ ບໍລິສັດ ລາວລໍ້ ແອນ ຄອນເຊົາແທນຊີ ກຣຸບ ຈໍາກັດ(ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ) ເພື່ອແນໃສ່ຫັນ ບໍລິສັດລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເພື່ອລະດົມທຶນມາຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສາມາດຮອງຮັບ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ນັບມື້ນັບສູງຂຶ້ນ,ທັງເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ກໍຄືນິຕິບຸກຄົນໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ສາມາດເຊື່ອມຈອດ ກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ, ທັງໝົດນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ ຮັບປະກັນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວ່າ: Laos Digital Life.

ພິທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ຈະເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆໃຫ້ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນການເປັນບໍລິສັດມະຫາຊົນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວແລ້ວ ລາວ ໂທລະຄົມ ຈະສ້າງໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ສາມາດຮ່ວມລົງທຶນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ.