10/19/2017 4:01:54 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະ​ຄົມ ໄດ້ມີພິ​ເປີດ ຝຶກອົບຮົມ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ LTC & HUAWEI

ໃນ​ລະຫວ່າງ​ ວັນ​​ທີ່ 17-19 ຕຸລາ 2017 ຢູ່ ທີ່ ໂຮງແຮມ ພູຊ້າງ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້​ມີ​ພິທີ​ເປີດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ LTC & HUAWEI ເຊິ່ງໃນນັ້ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຫົວຂໍ້ ຄື: ວຽກງານສາຍສົ່ງ ແລະ ວຽກງານມືຖື ໂດຍ​ໃຫ້​ກຽດ​ເປີດ​ພິທີ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ຂະແໜງເຕັກນິກ ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ ຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ຈາກ ລລທ ທຸກສາຂາແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ລວມ 62 ທ່ານ . ເຊຶ່ງ ໃຫ້ກຽດເປັນນັກວິທະຍາກອນໃນຄັ້ງແມ່ນ Mr. Zhang DONGYA . CEO ບໍລິສັດ HUAWEI ພ້ອມດ້ວຍທິມງານ.

ຈູດ​ປະສົງ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກງານທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນປະຈຸບັນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເພີ່ມຂື້ນ.