8/23/2017 9:07:52 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີ​ຝຶກ​ອົບຮົມ “ ກົນລະຍຸດການວາງແຜນການຂາຍ,ເທັກນິກການປິດການຂາຍ ແລະ ການຮັກສາລູກຄ້າອົງກອນ ”

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 7-8 ສິງຫາ 2017, ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທິ ຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ ກົນລະຍຸດການວາງແຜນການຂາຍ,ເທັກນິກການປິດການຂາຍ ແລະ ການຮັກສາລູກຄ້າອົງກອນ ” ຂື້ນຢ່າງເປັນ ທາງການ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ກ່າວເປີດແມ່ນ: ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດ ທະນາຄຸນນະພາບການ ບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ຄະນະພະແນກບໍລິການລູກຄ້າອົງກອນ,ຄະນະພະແນກຈັດຕັ້ງ, ຄະນະພາກສ່ວນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກພະແນກບໍລິການລູກຄ້າອົງກອນ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງທົ່ວປະເທດ ຈໍານວນ 70 ທ່ານ ໂດຍ ຄະນະວິທະຍາກອນ ມາຈາກ ບໍລິສັດ ESDS

ຈຸດປະສົງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານ ການວາງແຜນການຂາຍການຮັກສາລູກຄ້າອົງກອນ ໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້.