8/23/2017 9:03:44 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທິຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ Professional Call Center for Supervisor ”

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-11 ສິງຫາ 2017, ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທິຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ Professional Call Center for Supervisor ” ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ກ່າວເປີດແມ່ນ: ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບ ການບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ທ່ານ ຂັນທະວອນ ວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ , ທ່ານ ນິວັດ ເຢັນກາຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫລາດ - ການຂາຍ, ຫົວໜ້າພະແນກລູກຄ້າທົ່ວໄປ, ຄະນະພາກສ່ວນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກພະແນກບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ ຈໍານວນ 50 ທ່ານ ໂດຍ ຄະນະວິທະຍາກອນ ມາຈາກ ບໍລິສັດ COS.