8/11/2017 4:50:32 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີ​ຝຶກ​ອົບຮົມ “ ເທັກນິກການຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຈາກລູກຄ້າໃນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເທັກນິກການຂາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ”

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 28-30 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທິຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ ເທັກນິກການຮັບເລື່ອງຮ້ອງຮຽນຈາກລູກຄ້າໃນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ເທັກນິກ ການຂາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ” ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ກ່າວເປີດແມ່ນ: ທ່ານ ທັນສະໄໝ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີມີ ທ່ານ ນິວັດ ເຢັນກາຍ ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫລາດ-ການຂາຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກສ່ວນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຈາກພະແນກບໍລິການລູກຄ້າທົ່ວໄປ ຈຳນວນ 140 ທ່ານ ໂດຍ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ ທ່ານ ປອ ນາຣາ ກິດຕິເມທິກຸນ ວິທະຍາກອນຮັບເຊີນ ຈາກ ສູນຝຶກ COS ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ.