11/3/2016 12:00:00 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອອກແຮງງານລວມ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 20 ປີ

ໃນວັນທີ 03/11/2016 ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລັດ ວິສາຫະກິດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໄດ້ມີການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນອອກແຮງງານສາມັກຄີ ອະນາໄມຂອບເຂດອ້ອມແອ້ມຂອງ ບໍລິສັດ ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດທີ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ຄົບຮອບ 20 ປີ ໃນວັນທີ 11 ພະຈິກ 2016 ນີ້, ການອອກແຮງງານຮ່ວມໃນຄັ້ງນີ້ ພະນັກງານ ລລທ ສູນກາງກໍ່ໄດ້ພາກັນຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດ ອອກແຮງງານໃນຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກຕົນເອງ ທີ່ເພີ່ນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ