7/26/2017 8:43:52 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ທັກສະພື້ນຖານການເປັນນັກວິທະຍາກອນ “ ທາງດ້ານວັດທໍາອົງກອນ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ”

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 12-14 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທິຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ ທັກສະພື້ນຖານການເປັນນັກວິທະຍາກອນ“ ທາງດ້ານວັດທະນະອົງກອນ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ” ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ກ່າວເປີດແມ່ນ: ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີ ຄະນະອຳນວຍການ, ຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ບັນດາຄະນະຝ່າຍ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກສ່ວນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ລາວ ໂທລະຄົມ ມີຈຳນວນ 29 ທ່ານ ໂດຍ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນອາຈານທີ່ປຶກສາ ມາຈາກ THAICOM ປະເທດໄທຍ 2 ທ່ານ ຄື ທ່ານ ພາວິດ ງານສຳເລັດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ມົນທຽນ ນິນທະ.