7/26/2017 8:36:52 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ການເປັນພະນັກງານການຂາຍມືອາຊີບ

ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 10-11 ກໍລະກົດ 2017, ທີ່ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຍລົມ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທິຝືກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍ້ “ ພິທີ​ຝຶກ​ອົບຮົມ ການເປັນພະນັກງານການຂາຍມືອາຊີບ ” ຂື້ ຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມພິທີ ແລະ ກ່າວເປີດແມ່ນ: ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມມີ ທ່ານ ທັນສະໄຫມ ຊາມູນຕີ ຫົວໜ້າຄະນະພັດທະນາຄຸນນະພາບການບໍລິການ, ແລະ ຄະນະຝ່າຍການຕະຫລາດ, ຄະນະພະແນກ, ຄະນະພາກສ່ວນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ລາວ ໂທລະຄົມ ມີຈຳນວນ 60 ທ່ານ ໂດຍ ນັກວິທະຍາກອນແມ່ນ ມາຈາກ ສູນຝຶກ ESDS ຄື ທ່ານ ນາງ ເພັດລາວັນ ພິມມະສອນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ