3/5/2020 10:29:06 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 03 ມີນາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມສໍານັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນ ລລທ ສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ I ປະຈຳປີ 2020 ຂື້ນ ໂດຍການເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງ ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນປະທານສະພາຂາຮຸ້ນ ລລທ, ມີຜູ້ແທນກອງປະຊຸມຝ່າຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຜູ້ຖືຮຸ້ນຝ່າຍຕ່າງປະເທດ (Shenington) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ. ວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ແທນໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ລລທ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຜົນສຳເລັດທີ່ ລລທ ສາມາດຍາດມາໄດ້ທ່າມກາງສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນຫຼາຍດ້ານໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ ຂອງ ລລທ ໃນໜຶ່ງປີຜ່ານມາ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ຮັບຮອງຜົນການປະຕິບັດ KPI ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ໄດ້ອະນຸມັດຕົວຄູນເງິນໂບນັດ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ທົ່ວປະເທດ, ທັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດມູນຄ່າເງິນປັນຜົນໃຫ້ຂາຮຸ້ນທັງສອງຝ່າຍໂດຍພິຈາລະນາຈາກຜົນປະກອບການປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ລລທ ພ້ອມນີ້ຍັງໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງຕົວຊີ້ວັດດ້ານ KPI ລວມປະຈຳປີ 2019 ຂອງ ລລທ ເພື່ອເປັນຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ຫນ້າ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຂອງບໍລິສັດ. ໃນຕອນທ້າຍກອງປະຊຸມບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ຖືຮຸ້ນທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳຫຼາຍບັນຫາຕໍ່ທິດທາງ ແລະ ແຜນການສູ້ຊົນໃນປີ 2020 ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລາວ ໂທລະຄົມ ຍາດໄດ້ຜົນສຳເລັດອັນໃໝ່ທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງກວ່າເກົ່າ.