2/18/2020 8:46:32 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ແລະ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ: 18 ກຸມພາ 2019 ຢູ່ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ(ລລທ) ແລະ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ(ຄວສ), ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ມີ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລລທ ແລະ ທ່ານ ຮສ. ປອ. ຄໍາຜຸຍ ສຸດທິສົມບັດ ຄະນະບໍດີ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ມີຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການຂອງທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເປັນໄປຕາມແນວທາງການພັດທະນາແບບສະໄໝໃໝ່, ເຊິ່ງຂອບເຂດຂອງການຮ່ວມມືໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: - ແລກປ່ຽນກິດຈະກໍາການສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເຊັນ : ການແຂ່ງຂັນການສ້າງ Web site, Application , software ,Proem ,AI, Analysis ແລະ ກິດຈະກໍາ ອື່ນ ໆ - ແລກປ່ຽນດ້ານການຮຽນຮູ້ເຊັ່ນ: ໜັງສືອີເລັກໂຕຼນິກ ໃນການເສີມສ້າງການອ່ານເປັນຕົ້ນທີ່ເປັນລິຂະສິດຂອງທັງສອງຝ່າຍເຊັນ: E-Document , E-book , file Document. - ຮ່ວມມືກັນໃນການພິຈາລະນາຮັບເອົານັກສຶກສາຜູ້ທີ່ດີເດັ່ນມີຜົນການຮຽນດີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ມີໂອກາດກ້າວເຂົ້າຮ່ວມງານກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ. - ຮ່ວມກັນວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການໃດໜຶ່ງ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນ ,ການບໍລິການ,ເຊິ່ງມີການຕົກລົງກັນໃນແຕ່ລະໂຄງການ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ . - ຮ່ວມກັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເຊັ່ນ: ທັດສະນະສຶກສາ, ຝຶກງານ, ການບັນຍາຍ, ການຝຶກອົບຮົມໃນການແລກປ່ຽນຂອງທັງສອງຝ່າຍ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະຍາວ ຕາມການເຫັນດີທັງສອງຝ່າຍ ບົນພື້ນຖານຂອງການຮ່ວມມື. - ການແລກປ່ຽນ ຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ທາງດ້ານ ການນໍາໃຊ້ FTTH ແລະ ທົດລອງໃຊ້ Cisco ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ. ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວມີກຳນົດເວລາ 5 ປີ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ, ທັງສອງຝ່າຍມີສິດຍົກເລີກບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ໄດ້ໂດຍການແຈ້ງເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຫາອີກຝ່າຍໜຶ່ງໄດ້ຮັບຊາບລ່ວງໜ້າຢ່າງນ້ອຍ 30 ວັນ ກ່ອນມື້ໝົດສັນຍາ ຫຼື ການຕໍ່ສັນຍາເພື່ອເຫັນດີເປັນເອກະພາບທັງສອງຝ່າຍ. ໃນໂອກາດດຽວກັນນີ້ ລາວ ໂທລະຄົມ ຍັງໄດ້ມອບເງິນ ສະໜັບສະໜູນ ສອງ ໂຄງການເຊັນ: ການແຂ່ງຂັນພາສາອັງກິດ ; ການແຂ່ງຂັນປະກອບຮຸ່ນຍົນ ຈໍານວນ 11,000,000 ກີບ ໃຫ້ກັບ ຄະນະວິສະວະກໍາສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອີກດ້ວຍ.