2/14/2020 4:19:02 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ພິທີເຊັນສັນຍາຮັບເໝົາຍົກຍ້າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄືນລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ໃນຕອນແລງວັນທີ 4 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາຢູ່ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈໍາກັດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮັບ ເໝົາຍົກຍ້າຍ ແລະ ຕິດຕັ້ງຄືນລະບົບເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂື້ນ ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ) ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ(ຜູ້ວ່າຈ້າງ) ກັບ 3 ບໍລິສັດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະ ຄົມມະນາ ຄົມ ໃນປະເທດລາວທີ່ເປັນ (ຜູ້ຖືກຈ້າງ)ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ (LTC), ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈໍາກັດ(ETL) ແລະ ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈໍາກັດ(Unitel).

ຜູ້ລົງນາມເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ມີຄື: ຝ່າຍ ເຈົ້າຂອງໂຄງການໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ແພງສີດາ ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງ ຍທຂ ສໍາລັບຝ່າຍຜູ້ຖືກຈ້າງມີ: ທ່ານ ລັດຖະປັນຍາ ຂຽວວົງພະຈັນ ຮອງຜູ້ ອໍານວຍການໃຫຍ່ ດ້ານເຕັກນິກ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ທ່ານ ຮວງ ສູຢຸນ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈໍາກັດ ແລະ ທ່ານ ຫງຽນ ຊວງວິງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ດ້ານເຕັກນິກ ບໍລິສັດ ສະຕາຣ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈໍາກັດ.

ອີງໃສ່ແຜນການຂອງລັດຖະບານຈະໄດ້ມີການການປັບປຸງສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອຄືນໃໝ່ ນັບແຕ່ສາມແຍກ ສີເກີດ ຫາສາມແຍກໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີ ລວງຍາວທັງໝົດ 58 ກິໂລແມັດ. ເຊີ່ງຜູ້ຖືກຈ້າງທັງ 3 ບໍລິສັດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃນມູນຄ່າມອບເໜົາໃນການຈັດຊື້ ແລະ ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນໂທລະຄົມຄື: - ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ຈຳກັດ ໃນມູນຄ່າ: 1,351,026,047 ກີບ. - ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໃນມູນຄ່າ: 4,116,321,908 ກີບ. - ບໍລິສັດ ສະຕຣາ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈຳກັດ ໃນມູນຄ່າ: 1,947,983,402 ກີບ.