1/15/2020 3:29:09 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

AT Telecom ເຂົ້າຢຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃຫມ່ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຂອງ ລລທ

ໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ( ລລທ ) , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງ ຂອງ ບໍລິສັດ CAT TELECOM ຈໍາກັດ ແຫ່ງປະເທດໄທ ນຳໂດຍ Mrs. Suwanna HUNSAJA RUPAN, Executive Vice President ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍ ພອນປີໃຫມ່ ຄະນະອໍຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ຂອງ ລລທ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໜ່ 2020 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນໃນໂອກາດອັນສິລິມົງຄຸນຄະນະນຳ ລລທ ໂດຍ: ທ່ານ ສູພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ກໍ່ໄດ້ມອບເຄື່ອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ຜູ້ບໍລິຫານ CAT TELECOM ເຊັ່ນດຽວກັນ.