1/3/2020 11:10:33 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະພະແນກ ລາວ ໂທລະຄົມເຂົ້າອວຍພອນ ຄະນະອຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສຸງ

ໃນວັນທີ 24/12/2019 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ລລທ ) ສູນກາງ ໄດ້ມີ ບັນດາຄະນະຝ່າຍ ແລະ ຄະນະພະແນກການຕ່າງໆ ເຂົ້າ ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ອວຍພອນ ຄະນະອໍຳນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສຸງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ ຕ້ອນຮັບປີໃໜ່ 2020 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງໃນໄວໆນີ້ຜູ້ນວຍການໃຫຍ່ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສຸງ ຂອງ ລລທ ດ້ວຍຄວາມຄົບລົບ ແລະ ນັບຖື ປຽນເໝືອເສົາຫຼັກ ຂອງ ບໍລິສັດ ຂໍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ມີຄວາມສຸກໃນໜ້າທີ່ການງານ,ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ພ້ອມກັນນຳພາບໍລິສັດກ້າວໄປສູ່ຜົນສຳເລັດ ກ້າວໜ້າ ແລະ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອຂື້ນໄປເລື່ອຍໆ