11/18/2019 11:46:52 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ລາວ ໂທລະຄົມ ຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດ “ ” ຫົວຂໍ້: Leading Change for Success

ໃນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 13-20 /11/ 2019 ຢູ່ທີ່ ຫ້ອງ Learning Center ຊັ້ນ 9 ສຳນັກງານໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ( ສາຍລົມ ) ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດ “ IOM ” ໃນຫົວຂໍ້ Leading Change for Success

ໂດຍໃຫ້ກຽດກ່າວເປີດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ທ່ານ ຈິດປະສົງ ໜູແກ້ວໄກສອນ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ນັກວິທະຍາກອນ ແມ່ນ ທ່ານ ປອ ນາຣາ ກິດຕິເມທິກຸນ ຈາກ ບໍລິສັດ COS ( ປະເທດໄທ ), ໂດຍມີບັນດາຄະນະຝ່າຍ,ຄະນະພະແນກການ ອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ ແລະ ລລທ ສາຂາແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 32 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ: ເພື່ອຖ່າຍຖອດຄວາມຮູ້ ຄວາມເຂົ້າໃຈ , ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງ ວິທະຍາກອນ ກັບ ບັນດາຄະນະຜູ້ ບໍລິຫານ ລລທ ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບຢູ່ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະສິດທິພາບສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ.