11/7/2019 2:57:08 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ລົງຢ້ຽມຢາມ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າໃນ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ປະຈຳປີ 2019

ໃນ ວັນທີ 6/11/2019 ນີ້ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ນຳໂດຍ ທ່ານ ຖາວອນ ສົມສະກຸນ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລລທ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອຳນວຍການ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຂອງ ລລທ ແລະ T PLUS ໃນງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ T PLUS ທີ່ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ໃນຄັ້ງນີ້.