11/7/2019 2:57:08 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານດ້ານເຕັກນິກໃນການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຮັບໃຊ້ ບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ປະຈຳປີ 2019

ໃນ ວັນທີ 4/11/2019 ນີ້ ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລລທ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ຂະແຫນງເຕັກນິກ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຊຸກຍູ້ວຽກງານ ໃນການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍຮັບໃຊ້ ບຸນນະມັດສະການພະ ທາດຫຼວງ ປະຈຳປີ 2019 ທີ່ ເດີ່ນພະທາດຫຼວງ ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການກວດກາຄວາມພ້ອມ ຂອງ ການຕິດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ພ້ອມທັງຕັ້ງຮ້ານວາງສະແດງສິນຄ້າ ໃນງານບຸນທາດຫຼວງ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າ ແລະ ປະຊາຊົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາທ່ຽວຊົມງານ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ສະບາຍ ໃນການພົວພັນຕິດຕໍ່ສື່ສານ ໃຫ້ງ່າຍຂື້ນກ່ວາເກົ່າ ພ້ອມທັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ທີ່ ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ໃນບຸນນະມັດສະການພະທາດຫຼວງ ໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.